VAJİNİSMUS DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Vajinismusta en yaygın etken, cinsel bilginin yanlış ya da eksik olmasıdır. Cinsel eğitim ve bilgiye, sağlıklı kaynaklardan ulaşamayan bizim gibi kapalı toplumlarda,kulaktan dolma yanlış bilgilere ‘Cinsel Mit’ denir.

Özellikle çocuksu kişilik yapısında aileye bağımlı ve ruhsal organizasyonunu sağlıklı bir biçimde tamamlamamış kadınlar vajinismus risk grubunu oluşturur.Bu grupta özellikle,yüksek sosyoekonomik düzeye sahip kişilerde vajinismus probleminin ortaya çıkma olasılığı daha da artmaktadır.

İyi kız olma sendromu : Araştırmalara göre vajinismuslu kadınlar kurallara uyan,kızgınlığını dışa vuramayan, sürekli bir kabul görme ihtiyacı içinde olan,okul hayatında başarılı, akıllı ve iyi kızlardır.

Ayrıca bu kadınlar, baskıcı ve otoriter babalarının tersi özellikler gösteren kişileri eş olarak seçme eğilimindedirler. Yani eşleri, iyi, nazik, kibar ve pasiftir.

Çocukluk çağından kalma korkuları yaşayan bireylerde, bu sorunun ortaya çıkma riski fazladır.

-Kadının zihninde oluşan aşırı büyük bir penis ve bu yüzden çok acı çekme ve parçalanma korkuları.
-Ahlaki ve dini baskılar; cinselliğe bakışın katı ve tutucu olduğu çevrelerde yüksek risk faktörleridir.

Vajinismusa neden olan ön yargılar:

-ilk birleşme her zaman acı verir.
-Kızlık zarı şiddetle yırtılır, parçalanır, aşırı kanar ve çok acı verir.
-Cinsellik erkeklerin ihtiyacıdır.
-Erkeklere güvenilmez.
-Erkekler için cinsellik her şeyin üzerindedir.